Καρκίνος
* Προστάτη

* Σε σχέση με άλλα είδη καρκινωμάτων, ο καρκίνος του προστάτη αναπτύσσεται τις περισσότερες φορές βραδέως. Μερικές φορές επομένως δεν απαιτείται καθόλου θεραπεία, αλλά υπό στενή παρακολούθηση μπορεί να υπάρξει αναμονή σχετικά με την εξέλιξη του καρκινώματος. Η ηλικία, η γενική κατάσταση του ασθενή καθώς και η επέκταση και ο βαθμός κακοήθειας της νόσου παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θεραπείας.

Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας κακοήθης όγκος του προστάτη αδένα του άντρα. Διαφέρει από άλλου είδους καρκινώματα λόγω της βραδείας ανάπτυξής του, που παρατηρείται τις περισσότερες φορές. Στην τρίτη ηλικία αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό.

Συμπτώματα

Ο καρκίνος αναπτύσσεται και εξαπλώνεται αρχικά εντός του προστάτη. Επί συνεχιζόμενης ανάπτυξής του μπορεί να διασπάσει όμως την ινώδη κάψα, που περιβάλλει το όργανο, και να επεκταθεί στους παρακείμενους ιστούς...

Πρόληψη

Στόχος κάθε προληπτικής εξέτασης είναι η έγκαιρη διάγνωση μιας πάθησης. Συγκεκριμένα η διάγνωση θα πρέπει να γίνεται τη στιγμή που ο καρκίνος δεν δημιουργεί ακόμα συμπτώματα, όταν είναι μικρός και τοπικά εντοπισμένος...

TEST - PSA

Με την εξέταση αίματος προσδιορίζεται το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA). Το PSA είναι μια πρωτεΐνη, η οποία παράγεται από τα κύτταρα του προστάτη. Σε μικρές ποσότητες το PSΑ εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος...

Διάγνωση
Επί υποψίας καρκινώματος προστάτη ο γιατρός αρχικά θα ψηλαφίσει τον προστάτη και θα προσδιορίσει την τιμή του PSA. Αν ενισχυθεί περαιτέρω η υποψία τότε μπορεί να χρειαστεί η διενέργεια βιοψίας του προστάτη.
Ταξινόμηση κακοήθων όγκων προστάτη
Ο καρκίνος του προστάτη δημιουργείται κυρίως από κύτταρα του προστατικού αδένα και κατά συνέπεια συγκαταλέγεται στην ομάδα των αδενοκαρκινωμάτων. Η θεραπευτική προσέγγιση θα εξαρτηθεί κυρίως από...
Θεραπεία
Η θεραπεία εξαρτάται από το βαθμό κακοήθειας όπως και από το βαθμό της επέκτασης του όγκου.
Αίτια και παράγοντες κινδύνου

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη αυξάνεται με την ηλικία. Πάνω από 80% όλων των ανδρών, που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.