Βιοψία
* Προστάτη

* Είναι ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Εάν υπάρχει ένδειξη (αναγκαιότητα) για βιοψία προστάτη , το δείγμα λαμβάνεται από τον προστάτη σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU).

Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές, συνιστάται η μαγνητική πολυπαραμετρική τομογραφία προστάτη (mpMRI) για τη διενέργεια μιας πρώτης βιοψίας προστάτη (EAU Guidelines 2022, “Strong” Recommendation). Η συμβατική διορθική βιοψία θα πρέπει να διεξάγεται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο (TRUS), οι περιοχές που είναι παθολογικές κατά την ψηλάφηση και οι περιοχές που είναι ύποπτες στην απεικόνιση (TRUS, mpMRI) μπορούν να τοποθετηθούν χωριστά. Συνολικά, λαμβάνονται μεταξύ 12-18 βιοψίες. Ένας μεγάλος αριθμός βιοψιών αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης ενός μη σημαντικού καρκινώματος του προστάτη που δεν απαιτεί θεραπεία (ακίνδυνο).

Η διενέργεια συμβατικής διορθικής βιοψίας προστάτη μπορεί να γίνει και στο ιατρείο και είναι απολύτως ανώδυνη με τοπική αναισθησία.

Η χορήγηση αντιβίωσης είναι απολύτως ενδεδειγμένη στη συμβατική διορθική βιοψία προστάτη προκειμένου να αποφευχθεί η φλεγμονή από τα μικρόβια του εντέρου (ορθό). Τους τελευταίους μήνες, όλο και περισσότερες αναφορές προέρχονται από αυξανόμενους αριθμούς λοιμώξεων μετά από βιοψίες προστάτη.

Ως εναλλακτική λύση στη διορθική βιοψία προστάτη, προσφέρουμε πλέον και τη διαπερινεϊκή βιοψία προστάτη, η οποία μπορεί επίσης, να διενεργηθεί στο ιατρείο. Έτσι μηδενίζεται σχεδόν ο κίνδυνος μόλυνσης από μικρόβια, ενώ δεν είναι καν απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικού.

Συμβατική Διορθική Βιοψία
Εάν υπάρχει ένδειξη (αναγκαιότητα) για βιοψία προστάτη , το δείγμα λαμβάνεται από τον προστάτη σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU).
FUSION Περινεϊκή Βιοψία

Η FUSION βιοψία προστάτη (βιοψία σύντηξης προστάτη), δηλαδή η συγχώνευση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας με υπερήχους σε πραγματικό χρόνο, καθιστά τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ασφαλέστερη και πιο άνετη. Η λήψη βιοπτικού ιστού πραγματοποιείται με ασφαλή στόχευση από την περιοχή, στην οποία υπάρχει υποψία για καρκίνο προστάτη.