Στοχευμένη FUSION Βιοψία Προστάτη

Επαναστατική μέθοδος διάγνωσης καρκίνου προστάτη

Η FUSION βιοψία προστάτη (βιοψία σύντηξης προστάτη), δηλαδή η συγχώνευση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας με υπερήχους σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί τη τελευταία λέξη της επιστήμης και την ακριβέστερή, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Ποσοστό ανίχνευσης καρκίνου προστάτη

Επιτυχημένες FUSION βιοψίες προστάτη εώς σήμερα

 Η Μέθοδος

01
Αξιολόγηση πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη

*mpMRI

02
Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου προστάτη
03
Νοητή τοποθέτηση σημείων λήψης βιοψίας
04
Διορθικός υπέρηχος* και σύντηξη** εικόνων υπερήχου και mpMRI

*TRUS **FUSION

05
Περινεϊκή βιοψία προστάτη με τεχνολογία fusion

Πλεονεκτήματα

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της FUSION βιοψία του προστάτη

Άνεση και ασφάλεια

Η FUSION βιοψία προστάτη (βιοψία σύντηξης προστάτη), δηλαδή η συγχώνευση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας με υπερήχους σε πραγματικό χρόνο, καθιστά τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ασφαλέστερη και πιο άνετη. Η λήψη βιοπτικού ιστού πραγματοποιείται με ασφαλή στόχευση από την περιοχή, στην οποία υπάρχει υποψία για καρκίνο προστάτη.

Ανίχνευση ακόμα και μικρών όγκων

Η FUSION βιοψία προστάτη επιτρέπει την ανίχνευση ακόμα και μικρών όγκων, οι οποίοι με την συμβατική βιοψία προστάτη δεν θα ήταν δυνατόν να εντοπιστούν.

Μεγαλύτερο ποσοστό ανίχνευσης

Με τη Fusion βιοψία προστάτη είναι δυνατή η ανίχνευση καρκίνου προστάτη σε ποσοστό 96%. Με τη συμβατική βιοψία προστάτη ωστόσο είναι δυνατή η ανίχνευση καρκίνου προστάτη σε ποσοστό μόλις 40-50%.

Ανίχνευση σημαντικών Καρκίνων Προστάτη

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία Προστάτη και η Fusion βιοψία Προστάτη ανιχνεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τους συχνά επικίνδυνους όγκους, σε σχέση με τη συμβατική βιοψία προστάτη. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν τους ακίνδυνους όγκους, που πολλές φορές δεν χρήζουν περαιτέρω θεραπείας.

Ελαχιστοποίηση κινδύνου μόλυνσης

Με την λεγόμενη περινεϊνική βιοψία προστάτη διενεργείται η βιοψία προστάτη στην άκρη του πρωκτού και όχι δια μέσου αυτού. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η μεταφορά μικροβίων από το όρθρο στο προστάτη.